Εδώ και 2 χρόνια συνεργαζόμαστε με την Internetatmajor. Δημιουργήσαμε την σελίδα της εταιρείας μας και πρόσφατα έχουμε προχωρήσει στην συνεργασία για την καλύτερη προώθηση των υπηρεσιών μας και την κατασκευή διαδυκτυακού καταστήματος.

Η συνεργασία μας χαρακτηρίζεται από επαγγελματισμό, γρήγορη ανταπόκριση και αξιόλογα αποτελέσματα. Εμπιστευόμαστε και γνωρίζουμε ότι έχουμε βρει συνεργάτες που ενδιαφέρονται προσωπικά για την επιτυχία και καλή απόδοση της δουλειάς που γίνεται, με αμοιβαίο σεβασμό και εκτίμηση και τώρα και στο μέλλον.