Σε συνέχεια της καλής συνεργασίας με το σύζυγό μου Δημήτριο Γιάλβαλη εμπιστεύτηκα την δημιουργία και της δικής μου ιστοσελίδας αλλά και της προώθησής της από την Internetatmajor.
Η συνεργασία μας υπήρξε αποδοτική, επαγγελματική και αξιόλογη. Παρά τον υπερβολικό φόρτο εργασίας μου, η καλή οργάνωση και απόδοσή τους με βοήθησε να πετύχω το βέλτιστο αποτέλεσμα με τον λιγότερο δυνατό κόπο.
Η συνέχεια της συνεργασίας μας είναι δεδομένη και εμπιστεύομαι ότι θα είναι το ίδιο αποδοτική.