Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Policy) | Όροι χρήσης ιστοτόπου internetatmajor.com (Terms of use)

Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου (Privacy Policy) ιστοτόπου

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου ( Intellectual Property Rights) (προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα) του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στη Άννα Κουτλή. Οι πληροφορίες που αναρτώνται στον δικτυακό τόπο internetatmajor.com απαγορεύεται να αναδημοσιευτούν μερικά ή ολικά. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της Άννας Κουτλή.

Η εμφάνιση (display) στον ιστοχώρο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν τηή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Η Άννα Κουτλή δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της ούτε για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης του δικτύου της ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.).

Οποιαδήποτε αναφορά ή παραπομπή μέσω δεσμών (links) σε άλλους χώρους του internet παρέχεται για τη διευκόλυνση του χρήστη. Η Άννα Κουτλή δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους ούτε για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η Άννα Κουτλή ρητά δηλώνει ότι ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη της επιλογής, αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης των λειτουργιών των προϊόντων λογισμικού που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου της.

Terms Of Use - Privacy Policy ( Οροι Χρήσης του Ιστοτόπου)

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της internetatmajor.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και κατά τρόπο

α) που να μην παρεμποδίζεται η χρήση του από τρίτους
β) σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη
γ) κατά τρόπο που να μην προκαλούνται βλάβες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στο δίκτυο που τις παρέχει και τις υποστηρίζει.

Η Άννα Κουτλή συλλέγει από την ιστοσελίδα της προσωπικές πληροφορίες οι οποίες έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της σελίδας.

Η Άννα Κουτλή συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Η Άννα Κουτλή σας πληροφορεί ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα internetatmajor.com θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας της internetatmajor.com. Αυτά τα αρχεία χρησιμεύουν για τη διαχείριση, την οργάνωση ή την παροχή περιεχομένου στους πελάτες της , την καλύτερη γνώση των προτιμήσεών τους και την προσαρμογή των υπηρεσιών της σε αυτές. Επίσης για το ενδεχόμενο παροχής νέου περιεχομένου ή υπηρεσιών και την αποστολή προωθητικού υλικού σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις προσφορές της internetatmajor.com στον τομέα των υπηρεσιών και του περιεχομένου που προσφέρονται μέσω της internetatmajor.com. Η Άννα Κουτλή δεν εμπορεύεται ούτε παρέχει κατ' οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που απεστάλησαν από χρήστες της ιστοσελίδας της.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου της internetatmajor.com προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παραπάνω όρων.

Τα στοιχεία μας

Αυτός ο ιστότοπος ανήκει στην Άννα ΚουτλήΗ κύρια εταιρική μας διεύθυνση είναι Πανόραμα Καραβομύλου 35300 Φθιώτιδα.Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
(α) μέσω της φόρμας επικοινωνίας της σελίδας μας;
(β) στα τηλέφωνα 210 220 5904, ή
(γ) μέσω email στο info@internetatmajor.com